top of page

ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Інформаційна відкритість закладу освіти - вимога часу та суспільства, запорука успіху української держави.

Наш заклад освіти намагається максимально відповідати вимогам часу та демонструє свою інформаційну відкритість на сторінках свого веб-сайту.

Школа Дети

Сучасні умови розвитку суспільства сприяють переоцінці усталених норм освіти у нашій країні, здійсненню перегляду стандартів, методів, форм та підходів. Тому нова Українська школа - це свіжий погляд на сучасну систему освіти та місце учасників освітнього процесу у ній.

bottom of page