top of page

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

про зарахування до Чернівецької гімназії №11

З 01.04.2024 р. до 31.05.2024 р. включно здійснюється прийом документів для зарахування учнів до 1-х класів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ТЕ,

що до переліку документів на зарахування входять:

 • заява про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини подана особисто (з пред’явленням документа, що засвідчує особу заявника);

 • копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

 • оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

 • копія картки профілактичних щеплень №063/о.

Першочерговість під час зарахування до закладу надається:


1) дітям, місце проживання яких території обслуговування закладу освіти підтверджене;
2) дітям, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;
3) дітям працівників Чернівецької гімназії №11.

Зокрема, підтвердити місце проживання дитини можна такими документами:

 • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

 • довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з її батьків чи законних представників;

 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

 • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло;

 • рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

 • документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (за умови його реєстрації або нотаріального посвідчення) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

 • довідка про проходження служби у військовій частині;

 • акт обстеження умов проживання.

640px-Instagram_icon.png

Батьки (особи, які їх заміняють) несуть відповідальність за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу та мають право письмового оскарження неправомірної відмови у зарахуванні до закладу освіти.

З детальною інформацією про зарахування до закладу можна ознайомитися у наказі від 28.02.2023 №71

Подати та зареєструвати заяву можна через портал «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти» за посиланням https://school.isuo.org/, дотримуючись інструкцій https://school.isuo.org/contact, а письмовий варіант потрібно занести в заклад з усіма документами до 31.05.2024 року.

 

Надаємо зразок заяви, котра має бути написала власноруч одним із батьків дитини.
 

bottom of page