top of page

                  Управління школою

Управління школою - складний динамічний процес, який включає  в себе визначення мети  й постановку завдань, вивчення й аналіз існуючого рівня навчально-виховної роботи, пошуки шляхів  удосконалення  системи діяльності  школи, ефективного використання засобів навчання і виховання, координацію зусиль всього педколективу й управлінського персоналу, прийняття управлінських рішень, ведення ділової документації школи.

Счастливая семья

Інформаційна відкритість

Річний план роботи

Використання бюджетних коштів

bottom of page